Header imageheader image 2header image 2  

KÖNYVTÁR TUDNIVALÓK

 

 

 

 

 

TUDNIVALÓK:

Beiratkozás
Az iskolai könyvtárat csak beiratkozott olvasók használhatják.
Az iskolai könyvtárnak tagja lehet minden tanuló, pedagógus, valamint az iskola adminisztratív és technikai dolgozói.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Szolgáltatásaink avagy Miért gyere a könyvtárba?

 • Kölcsönzés
  Az egyidejűleg kikölcsönözhető dokumentumok száma:

1-2. osztályos tanulók esetében 1 db könyv,
3-4. osztályos tanulóknak max. 2 db dokumentum,
5-8. osztályos tanulóknak max. 4 db dokumentum,
pedagógusok esetében nem korlátozott.

A kikölcsönzött könyveket a tanulók 2 hetes időtartamra kapják, amely egyszer hosszabbítható. Pedagógusok a tankönyveket egy tanévre, egyéb dokumentumokat 3 hónapra kölcsönözhetik. Esetenként megegyezés szerint hosszabb időre is lehet kölcsönözni.
A könyvtárból bármely könyvtári dokumentumot, ill. technikai eszközt csak a könyvtárostanár tudtával szabad kivinni.
A kölcsönzéseket a könyvtáros tartja nyilván.
A nyilvántartás (beiratkozás, kölcsönzés, katalógus) számítógépen,
a Szikla-21 integrált könyvtári rendszerrel történik.

Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni.

A tanulók a tanulmányaik végeztével, a pedagógusok és dolgozók munkaviszonyuk megszűnésével kötelesek minden könyvtári tartozásukat rendezni.

 • Helybenhasználat
  Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
  - az olvasótermi, kézikönyvtári állományrész,
  - a különgyűjtemények (folyóiratok, AV anyagok, muzeális dokumentumok stb.)

A helyben használható dokumentumok tanítási órára kivihetők, de ezeket az óra végeztével a könyvtárba vissza kell vinni. A kért dokumentumokat használat után a könyvtárostanárnak kell visszaadni.

 • Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása
  A könyvtárban elhelyezett számítógépek elsődlegesen információszerzésre használhatók. Internet, CD-ROM használat.
  Egy tanuló naponta max. 20 percet tölthet a számítógépnél. A számítógép használatra az erre készített nyomtatványon kell feliratkozni.
 • Csoportos használat

könyvtárhasználati órák
könyvtári szakórák
filmvetítés
rendezvények (szavaló- és mesemondó verseny, költészet napja)
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére szakórák, foglalkozások tarthatók a könyvtárban a könyvtárostanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők irányításával.
A könyvtárhasználati foglalkozásokat a könyvtáros, míg a könyvtárban tartott órákat a szaktanárok, tanárjelöltek vezetik. A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a szakórák, foglalkozások megtartásához. A könyvtárban tartott órák alatt az óravezető tanár felel a könyvtár rendjéért.

 • Tartós tankönyvek nyilvántartása és kölcsönzése

Ezeket a tankönyveket év végén június első hetében vissza kell hozni a könyvtárba. Kivételt képeznek azok a tartós tankönyvek, melyeket több éven keresztül használnak a tanulók.  
Ilyen pl. a Matematika összefoglaló feladatgyűjtemény és a Földrajzi atlasz.

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Illik tudni


A könyvtárban a táskákat, kabátokat a könyvtáros által kijelölt helyre kell lerakni, azoknak nem a székeken a helyük - ott a látogatók ülnek.
A könyvtárban étkezni és oda ételt, italt, édességet behozni tilos!
A könyvtárba tiszta kézzel és tiszta cipővel illik érkezni.
A könyvtárban meg kell adni az esélyt mindenkinek az elmélyült olvasásra, gondolkodásra, leckeírásra. Ezért ott hangoskodni, szaladgálni nem szabad.
A kulturált viselkedés minden tekintetben elvárás. Pl.
– Ne spórold meg a köszönést befelé jövet és kifelé menet.
– Ha sokan vannak, türelmes várakozz.
– Ha kérsz valamit vagy szólsz valakihez, illedelmes hangnemben tedd.
– A könyvekkel kíméletesen bánj.

 

Zrínyi Ilona Általános Iskola

könyvtárhasználati szabályzata

1.    A könyvtárat az iskola tanulói és dolgozói ingyenesen használhatják.
2.    A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával  lehet kivinni.
3.   A kölcsönzési idő diákoknak 2 hét, ami indokolt igény esetén meghosszabbítható. Egy tanuló egyszerre 3 könyvet kölcsönözhet, a könyvtáros azonban engedélyt adhat több kötet kikölcsönzésére is.

 • Az elveszett vagy megrongált könyvek, dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni az új beszerzési áron vagy egy másik lehetőleg azonos kiadású példányt kell a könyvtár rendelkezésére bocsájtani.
 • A tanév végén, június1-ig minden könyvet vissza kell hozni a könyvtárba.
 • A könyvtári állomány következő részei csak helyben használhatók:
 • a kézikönyvtári állományrész
 • folyóiratok
 • a különgyűjtemények
 • audiovizuális dokumentumok
 • számítógéppel olvasható információhordozók
 • iskolatörténeti gyűjtemény
 • múzeális gyűjtemény
 • A CD lemez és a CD-ROM a könyvtárostól kérhető. A CD-k peremét fogjuk meg, felületüket ne érintsük!
 • A számítógépet alkalmanként csak egy tanuló használhatja. Ha ő megengedi, néhányan csendben figyelhetik tevékenységét.
 • A letéti állományrészeket a tanév elején veszik át és a tanév végén adják vissza a pedagógusok. A letéti anyagért az átvevő tanár vállal felelősséget.
 • A kabátokat a fogasokra, a táskákat pedig a fogas alá ill. az asztal mellé helyezzük.
 • Minden tanuló köteles a könyvtár rendjére ügyelni! Különös gonddal kell vigyázni, hogy a polcról levett könyvek használat után a helyükre kerüljenek. Ha a tanuló nem tudja az általa használt könyv pontos helyét, a könyvet hagyja az asztalon!
 • A könyvtár minden használójától csendes, fegyelmezett, kulturált magatartást várunk, a szabályokat és rendet megszegőktől a könyvtár használata megvonható.
 • A könyvtárban étkezni és oda ételt, italt, édességet behozni tilos!
 • A könyvtárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

Kecskemét, 2005. január 10.

 
Szabó Antal
 
ig.