Header imageheader image 2header image 2  
IGAZGATÓINK

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk igazgatói:

Pásthy Károly (1875-1916)
Vasváron született, 1850. febr. 14-én. Tanár, tanügyi szakíró volt.

Édesapja gazdálkodóként élt. Pásthy Károly gimnáziumi tanulmányait Szombathelyen és Kecskeméten végezte. 1870-től 1874-ig a kegyes tanítórend tagja és a kecskeméti piarista főgimnázium tanára volt. A kegyes rendből kilépve, a soproni felsőbb leányiskolában, majd a nagyváradi polgári fiúiskolában tanított. 1875-től a kecskeméti leányiskolát vezette.
1877-től a kecskeméti községi elemi népiskolák igazgatója is volt. Az iskolaszék tagja, és jegyzője, az alsófokú ipariskolai és városi zeneiskolai felügyelő bizottság tagja, a Pest vármegyei tanítóegyesület főjegyzője, majd elnöke, 1896-tól az Országos Közoktatási Tanács tagja volt. Működése idején épült fel a három belvárosi kerületi elemi népiskola és a polgári leányiskola épülete (ma: Petőfi Sándor Általános Iskola, Magyar Ilona Általános Iskola, Tóth László Általnos Iskola, Zrínyi Ilona Általános Iskola).
Tevékenyen részt vett a város irodalmi és zenei életében is. Cikkei a polgári leányiskola értesítőiben, a Kecskeméti Lapokban, a Bihar, a Nemzeti Nőnevelés, a Néptanítók Lapja, és a Magyar Protestáns Néptanító hasábjain jelentek meg.
Tankönyveit, kézikönyveit az ország más polgári iskoláiban is használták.
1916-ban a Ferenc József rend lovagkeresztjével tüntették ki.
4 1 évi igazgatói és 46 évi tanári működése után 1916 novemberében vonult nyugdíjba. Ezt követően még részt vett a református tanítóképző megszervezésében és két évig irányította az intézmény munkáját.
1920. december 26-án Kecskeméten hunyt el.

Pásthy Sándorné Schmidt Jenny (1916-1918)
1897-től volt tagja a polgári leányiskola tantestületének. 1916-tól 1918 végéig ideiglenesen megbízott igazgató. 1931-ben címzetes igazgatói címmel tüntették ki. 1935-től 1937-ig, nyugalomba vonulásáig volt az intézet igazgatója.

Orbán Nándor (1919-1935)
Iparoscsaládból származott. Iskoláit Kecskeméten és Budapesten végezte. 1892-ben tanítói, 1895-ben polgári iskolai tanári diplomát szerzett. 1896-ban Liptószentmiklóson kezdett tanítani. 1907-ben került Kecskemétre, a polgári leányiskolába.1919-től az iskola és a hozzátartozó elemi leányiskola igazgatója volt. Kecskemét város törvényhatósági bizottságának tagja és a Tűzharcosok kecskeméti főcsoportjának tiszteletbeli elnöke volt. Írásai az iskola értesítőiben jelentek meg.

Pásthy Sándorné Schmidt Jenny (1935-1937)

Fülöp Ödön (1937-51)
Fülöp Ödönt a jászárokszállási polgári iskolából helyezte át és nevezte ki Kecskemétre igazgatónak a V.K.M. 1937-ben. 1951-ig töltötte be ezt a tisztet, akkor kiváló szervezési és vezetői képességének elismeréseként a helyben megnyílt szakérettségis kollégiumba helyezték.

Thomka Gyuláné (1951-1953)
Thomka Gyuláné az 1951/52. és az 1952/53. tanévekben volt az iskola igazgatója.

Bakos István (1953-1962)
Bakos István, aki előzetesen egy ideig a kecskeméti tankerületi főigazgatói tisztségét töltötte be, 1953 szeptemberétől vette át az akkor újszervezésű iskolává minősített iskola vezetését.1962-ig, nyugdíjazásáig működött itt. Mint az asztalos szakmában járatos ember egy időben vezette az úttörőház asztalos szakkörét, és az iskola pincehelyiségében is berendezett egy jól felszerelt asztalosműhelyt.

Varga Mihály (1962-1968)
Varga Mihály előzetesen a városi művelődési osztályt vezette, s 1962-től 1968-ig volt iskolának igazgatója.

Vécsy György (1968-1983)
1939-42-ig pénzügyi-gazdasági területen dolgozott, mint a Hitelbank egyik vállalatának kirendeltség-vezetője. 1950-1954-ig a Kecskeméti Ságvári Endre Szakérettségis Kollégium tanára, 1955-65-ig a városi, majd megyei általános iskolai vezető szakfelügyelő. 1965-68-ig a Bács-Kiskun megyei Moziüzemi Vállalat igazgatója. 1968 őszén nevezték ki iskolánk igazgatójának.

Dr. Szappanos Albert (1983-2002)

1937. nov. 12-én született kerekegyházán. A Katona József Gimnáziumban érettségizett. Tanári diplomáit a Juhász Gyula tanárképző Főiskolán és a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte. Ezen a karon védte meg doktori disszertációját 1976-ban.
Tanári pályáját kerekegyházán kezdte, ahonnan az aktív labdarúgás Kecskemétre szólította.1961-től a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanított. Munka mellett aktívan sportolt a Kecskeméti Dózsa, majd a KTE csapatában.
1983-ig a Megyei pedagógus Szakszervezet munkatársaként dolgozott. Közel 20 évig volt iskolánk igazgatója. Tanári pályafutása alatt sok diákot vezetett be a földrajz és a biológia rejtelmeibe.

Dr. Boskó Józsefné (2002-2003)
Dr. Boskó Józsefné biológia-kémia szakos tanár. 1967-ben került a Zrínyi Ilona Általános Iskolába. 25 éven át tanított biológiát és kémiát, 1993-tól igazgatóhelyettes lett. Dr. Szapponos Albert hirtelen távozása után az iskola megbízott igazgatója lett 2003-ig.

Szabó Antal (2003-2012)
Matematika-technika szakos tanár, aki közoktatási végzettséget szerzett a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, illetve a Budapesti Műszaki Egyetemen. Támogatta az iskola hagyományos értékeinek megőrzését, a magas szintű matematika és idegen nyelv oktatását.  Vezetése alatt intézményünk 2004-től 2009-ig megszakítás nélkül nyerte el Bács-Kiskun megye „Legeredményesebb Általános Iskolája” címet a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen. Irányítása alatt az iskola bekapcsolódott az új szemléletű Bolyai Csapatversenybe és a megyei fordulók rendezője lett. A 2004-ben elindított fejlesztés eredményeként az ország egyik legeredményesebb utánpótlás bázisává vált iskolánk a lány röplabda szakágban. 

Bartáné Molnár Anikó (2012- 2013)
Magyar-történelem szakos tanár. tagintézmény-vezető 2012. december 14. és 2013. szeptember 1. között.

Tóth Lászlóné (2013-         )
Matematika-fizika szakos tanár, intézményvezető 2013. szeptember 1-től.